MENU
 

INTERNET

  • e-bayaran (Pengguna boleh membuat bayaran cukai daripada MBKT melalui BSN)
  • Cukai Online (Pengguna boleh membuat bayaran cukai daripada MBKT melalui Pos Malaysia)
  • Lapor & Semak Aduan(Bertujuan untuk pengguna yang membuat aduan menyemak aduan mereka samada telah diambil tindakan atau masih lagi belum diambil tindakan berdasarkan nombor rujukan aduan atau nombor kad pengenalan yang dimasukkan semasa permulaan ingin membuat aduan.) 
  • e-Penyerahan(Pemohon perlu mendaftar, muatnaik dan serah permohonan dan e-pemprosesan di mana agensi- agensi teknikal dalaman dan luaran memproses permohonan)
  • OSC Online (OSC menggunakan mekanisme Single Sign On (SSO) di mana ia membenarkan pengguna untuk memasuki id dan kata laluan bagi capaian pelbagai aplikasi berkaitan).
  • My SMS (Pihak urusetia akan menghantar maklumat melalui SMS untuk setiap perkara yang berlaku di MBKT kepada semua kakitangan MBKT.) 

PETUNJUK :  KAUNTER PORTALTELEFONSMSSURATWHASSUPFACEBOOK

INTRANET