MENU
 
 1. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan- Kesalahan Majlis Perbandaran Kuala Terengganu 1979-T.r.P.U 1/80

 2. Undang-Undang Kecil (Kebersihan Awam) Majlis Perbandaran Kuala Terengganu 1979 - Tr.P.U 1/80

 3. Undang-Undang Kecil (Bayaran Perkhidmatan) Majlis Perbandaran Kuala Terengganu 1981 - Tr.P.U 11/81

 4. Undang-Undang Kecil (Iklan) Majlis Perbandaran Kuala Terengganu 1980 - Tr.P.U 2/82

 5. Undang-Undang Kecil (Penjaja) Majlis Perbandaran Kuala Terengganu 1980 - Tr.P.U 10/86

 6. Undang-Undang Kecil (Pasar) Majlis Perbandaran Kuala Terengganu 1986 - Tr.P.U 18/86

 7. Undang-Undang Kecil (Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian) Majlis Perbandaran Kuala Terengganu 1986 - Tr.P.U 31/86

 8. Undang-Undang Kecil (Kolam Renang) Majlis Perbandaran Kuala Terengganu 1986 - 2/88

 9. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) Majlis Perbandaran Kuala Terengganu 1990 - Tr.P.U 17/90

 10. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan) Jalan Parit Dan Bangunan (Terengganu) 1984 - Tr.P.U 14/84

 11. Undang-Undang Kecil (Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut) 1981 - Tr.P.U 7/81

 12. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 - Tr.P.U 78/85

 13. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Kuala Terengganu) 1980 - Tr.P.U 1/92

 14. Undang-Undang Kecil ( Pengendali Makanan ) Majlis Perbandaran Kuala Terengganu 1985 - Tr.P.U 3/92

 15. Undang-Undang Kecil ( Entablismen Makanan ) Majlis Perbandaran Kuala Teengganu 1991 - Tr.P.U 20/92